Tatiana Sisquella

Nit difícil. 
Despertar que continua trist.
Quan una estrella es suma a l'altre part del món, l'intangible, ens quedem descoberts amb la major veritat: l'Amor. L'Amor, que viatja de dins a fora: 

"Trobo fascinant que la nostra vida no sigui només nostra. Que el nostre relat inclogui, sempre i de forma absoluta, els altres. Però ara tinc una nova pregunta. ¿Aleshores qui sóc jo: qui jo recordo o qui descriuen els altres? Potser totes dues, o potser cap". Gràcies Tatiana.


***

Noche difícil.
Despertar que continua triste.
Cuando una estrella se suma al otro lado del mundo, el intangible, nos quedamos descubiertos con la mayor verdad: el Amor. El Amor que viaja de dentro hacia afuera:

"Encuentro fascinante que nuestra vida no sea solamente nuestra. Que nuestro relato incluya, siempre y de forma absoluta, a los otros. Pero ahora tengo una nueva pregunta. ¿Entonces quién soy yo: quién yo recuerdo o quién describen los otros? Tal vez las dos cosas, o tal vez, ninguna de ellas". Gracias, Tatiana.