"mama, què és la vida?"

Vida
és el fruit
de l’amor
que la natura,
en tu, 
immortalitza.

Vida
es el fruto
del amor,
que la naturaleza,
en ti, 
inmortaliza.( Foto "marc y mama": Labelie Fotografía )
©NinadaLua