El refugi 
d'una amistat 
es pronuncia "cel obert"

***

El refugio
de una amistad
se pronuncia "cielo abierto"(Text i foto: © Nina da Lua)